HOME

saudi women driving-gulf news in tamil
சவூதி பெண்கள் சிவில் பாதுகாப்பு பிரிவில் சேர அனுமதித்துள்ளது

ஜனவரி மாதத்தில், அவர்கள் பாஸ்ப்போர்ட்கான பொது இயக்குனராக சேர  அனுமதிக்கப்பட்டார்கள், பின்பு பிப்ரவரியில் அவர்கள்  படை வீரர்கள் ஆக சேர அனுமதிக்கப்பட்டனர். இப்போது மார்ச் மாதத்தில், சவுதிப் பெண்கள் ராஜ்யத்தின் சிவில் பாதுகாப்புப் படையில் சேர அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான சிவில் பாதுகாப்பு துணைப் பொது இயக்குநர் அப்துல் ரஹ்மான் அல் ஹுசைனி, கூறுகையில்  சிவில் சர்வீசஸ் மகளிர் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புப் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களாக பெண்களை பணியமர்த்துவதற்கு பல பொதுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன என்றார்.   […]

Getting our Newsletter

follow with us